پلن‌های اینترنت   شروع از ۳۵ ت/ماه ویژگی‌های تمامی پلن‌های ما  نصب رایگان استاندارد زیرساخت ارتباطی پیچیده اینترنت، از اجزای سخت‌افزاری به همراه سامانه‌ای از لایه‌های نرم‌افزاری که جنبه‌های مختلفی از معماری آن‌را کنترل می‌کنند تشکیل شده‌است.  ۱۸...